За Свободното зидарство

Свободното зидарство (масонството) е едно от най-старите светски братски общества в света.

Свободното зидарство е общество на мъже, чиято грижа е усъвършенстването на моралните и духовни ценности. Членовете му биват обучавани в неговите предписания чрез серия от ритуални постановки, които следват древни форми и ползват обичаите и инструментите на „каменоделците“ като алегорични ориентири.

Членството в него е отворено за мъже от всички раси и вероизповедания, които отговарят на това съществено условие и които се ползват с добро име.

Трите възвишени принципа на масонството са:

Братска любов. Всеки истински масон трябва да проявява толерантност и уважение към мненията на другите, да се отнася доброжелателно и с разбиране към себеподобните си.

Спомоществователство. Масоните се приучават да проявяват благотворителност и разбиране за нуждите не само на своите братя, но и на обществото като цяло, чрез лично участие и дарения.

Истина. Масоните се стремят към истината, изискваща прилагането на високи морални норми с оглед постигането им в земния им път.

Свободните зидари вярват, че тези принципи са начин за постигане на по-високи стандарти в живота.